ANNONSØRINNHOLD FRA KOLIBRIS

Utslippsfri bunnbehandling!

Miljøet bespart og fremdeles effektiv etter 15 års bruk

Ifølge miljødirektoratets miljørapport «Miljøvennlige småbåthavner» bruker norske fritidsbåter om lag 260 000 liter bunnstoff hvert år; og hver båt bruker i gjennomsnitt litt under en liter (0,84 liter) bunnstoff årlig.

Den viktigste kilden til utslipp fra småbåthavner, vurderes å være på grunn av de om lag 390 tonn bunnstoff som brukes hvert år og som inneholder minst 60 tonn biocider.

Når fritidsbåter ligger på vann, så lekker nytt bunnstoff ut 80 til 90 prosent av biocidene (kobber- og sinkforbindelser) til vann i løpet av sommersesongen. Grovt regnet antas det dermed at fra nytt bunnstoff så lekker minst 50 tonn biocider ut til vann hvert år, mens 10 tonn avgis når båtene er på land for vask og vedlikehold. I tillegg kommer tilførsel fra gammelt bunnstoff som kan ligge i tykke lag på skrog. Her kan du lese hele miljørapporten.

Er det noe du som båteier kan gjøre med dette? Ja, – uten tvil.
Miljøbesparelsen ville vært enorm, dersom alle båteiere i stedet for forurensende konvensjonelle bunnstoffer valgte mer varige miljøvennlige bunnbehandlinger til behandling av båtene sine.

Coppercoat bunnbehandling gir en garanti for redusert forurensning og mindre miljøavtrykk i vårt sjø og havmiljø.

Henrik Usken, daglig leder i Hundvåg båt og karosseri.

Hva sier fagfolkene ?
Coppercoat er et godt alternativ til de konvensjonelle bunnstoffene vi har på markedet i Norge sier daglig leder i Hundvåg båt og karosseri, Henrik Usken.

«Jeg kan bekrefte at Coppercoat virker effektivt og at kobberpulveret sitter igjen i skroget – selv etter 15 år.»

Slik ser skroget ut etter 15 år i sjøen.

Usken behandlet denne seilbåten, Hanse 370, med fire strøk Coppercoat som ny allerede høsten 2006. «Litt groe. Men når en tenker på at dette er etter 15 års bruk og bespart miljø, så er det jo fenomenalt.» sier en begeistret Usken med et smil.

I dag hadde han båten inne på verkstedet sitt igjen for inspeksjon, og har planlagt å legge fire nye strøk med Coppercoat over den «gamle coppercoaten».

Etter denne tidsregningen vil neste Coppercoat-behandling først skje tidligst i år 2037.

Usken er opptatt av miljøet og ser på dette som et flott bidrag til å redusere miljøforurensing til sjø/ hav. Han mener at flere burde ta grep om sitt miljøavtrykk ved å gå over til bunnbehandling som er langvarig og begrenser miljøutslipp, som feks Copprcoat-behandlingen gjør.

Hvorfor velge Coppercoat ?

Med over 75 000 Coppercoat-behandlinger av alle typer skrog, til fartøyer over hele verden, har båteierne spart masser av tid og utgifter til tørrdokking og båtpuss.

Kobber er en viktig ingrediens i bunnbehandlingen, og dets viktigste oppgave er å forhindre begroing på skroget.

Groe leder til økt motstand i vannet, økt drivstofforbruk og dermed økt CO2-utslipp. Det økte CO2-utslippet bidrar til klimaendringer og skaper mer forsuring av våre hav, som er noen av de største miljøutfordringene vi nå står foran.

Coppercoat gir en ekstra gevinst i forhold til tradisjonelle bunnstoffer, i og med at kobberet er innbakt i en to-komponent epoxy primer, som sikrer at kobberet fester seg til skroget uten avleiring/ lekkasje til sjøen. Kobberet er inntakt og virker i minst ti år i følge Coppercoat produsenten. Vi har eksempler på båter som har vært benyttet i over 20 år før ny behandling har vært nødvendig.

Coppercoat begrenser drivstofforbruket og dermed også utslippet av drivhusgasser.c

Her kan du lese mer om miljøvennlig bunnbehandling.

10 gode grunner til å velge Coppercoat ved neste bunnbehandling

  1. Miljøvennlig – bunnstoffet sitter igjen på skroget, ingen avskalling til naturen. Internasjonal Miljøpris i 2011.
  2. Bærekraftig. - 99 % rent kobberpulver fra resirkulert kobber. Gjenbruk av gamle kobber strømledninger og vannrør mm..
  3. Langtidsvarende bunnbehandling – virker garantert i ti år
  4. Enkel behandling – fire strøk med Coppercoat påføres med glatt rull - alt på en dag.
  5. Utmerket for regatta - og fart. Coppercoat gjør skroget glattere, og båten raskere.
  6. Gir økt hastighet - For å oppnå enda større hastighet, før regatta med mer, kan skroget vannslipes.
  7. Enkelt vedlikehold – overflatefilm kan vaskes vekk når båten ligger i sjøen
  8. Tidsbesparende – vårpuss blir en lek, neste bunnbehandling blir tidligst om ti år.
  9. Reduserte drivstoffutgift – glattere skrog reduserer forbruk av drivstoff
  10. Velegnet til langtur seilas – jordomseiling uten bekymring for ny bunnbehandling.

Miljøvennlig, bærekraftig, effektiv og tidsbesparende

Hvor får man tak i Coppercoat?

Svein Morten Kollsgård i Kolibris AS, Stavanger har vært importør av Coppercoat fra UK siden 2006. Han har levert Coppercoat til begeistrede kunder i både Norge og Sverige i over 15 år.

Kollsgård har også lang erfaring med bruk av Coppercoat på sin egen seilbåt, og snakker varmt om sitt produkt til alle interessenter.

Tilbakemeldingen fra våre kunder både i Norge og world wide er nærmest unisont: «Produktet er fantastisk», «Coppercoat svarer helt til mine forventninger», «Det kommer aldri mer noe ordinært bunnstoff under båten min» er noen av uttalelsene Kollsgård har mottatt gjennom årene som Coppercoat-forhandler.

Ta kontakt for mer info eller spørsmål om CopperCoat:

Kolibris AS
Snarevollen 9
4018 Stavanger
Tlf.: 99520925
E-post: kolibris@kolibris.no
Hjemmeside : www.coppercoat.no
Facebook : https://www.facebook.com/antifoul/

Brukerveildedning på video:
https://www.youtube.com/watch?v=9sEa0oVXEWI